Ekomuzeum Kraina Błękitnego Sanu to „muzeum bez murów”, leżące w dolinie rzeki San, która łączy naturalnym szlakiem najpiękniejsze miejsca i najciekawszych ludzi Pogórza Dynowskiego i Przemyskiego.

Wybierz lokalizację
 
Zadanie współfinansowane zostało ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego