Pomysł wytyczenia trasy turystycznej po Ziemi Dubieckiej powstał w grupie entuzjastów tych okolic.

Obok idei zagospodarowania budynku cerkwi greckokatolickiej w Dubiecku na Kresowy Dom Sztuki był to główny impuls do założenia Stowarzyszenia: Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Dubieckiej.

Trasa turystyczna „Trzy ścieżki tożsamości – środowisko, historia, kultura” zorganizowana jest tak, by każdy miał okazję zetknąć się z najbardziej urokliwymi zakątkami okolicy, a także zobaczyć miejsca najważniejsze dla tak przecież ciekawej i trudnej historii tych ziem.

Szlak jest znakowany znakami graficznymi tj. kwadratami o barwie biało-czerwonej po przekątnej.

Na trasie ścieżki rozstawione są tablice informacyjno-poglądowe, które zawierają najważniejsze wiadomości, opisy i mapy.

W okolicach najwyższego wzniesienia: Góry Łubienki, na terenie Nadleśnictwa Dynów znajduje się stanica turystyczna.

Trasę szlaku na odcinku od rezerwatu „Kozigarb” do rezerwatu „Broduszurki” polecamy jako trasę edukacyjną, ponieważ umieszczono na nim wiele tablic poglądowych o życiu lasu.

Ze względu na charakter trasy doradzamy, aby nie planować przejścia całej pętli szlaku w ciągu jednego dnia (ok. 23 km). Możemy podzielić go na krótsze odcinki w zależności od możliwości i kondycji piechurów np.

  • Wybrzeże – Słonne o długości trasy ok. 8 km
  • Rezerwat „Kozigarb”– rezerwat „Broduszurki” o długości trasy 4,5 km
  • Dubiecko – Rezerwat „Broduszurki” o długości trasy ok. 4 km

Szczegółowy opis trasy znajduje się na stronie Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Dubieckiej:
http://www.tpzd.dubiecko.com.pl/index.php/szlak-tpzd

Fotografie pochodzą ze zbiorów Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Dubieckiej

Adres i dane kontaktowe

Adres:

Pogórze Dynowskie

GPS:

49.8333333, 22.1666667

Zaplanuj trasę