Rezerwat przyrody „Broduszurki” położony pomiędzy miejscowościami Winne-Podbukowina i Bachórzec powstał w 1995 roku. Zajmuje powierzchnię 25,91 ha i jest rezerwatem torfowiskowym o bardzo cennych walorach przyrodniczo-krajobrazowych. Na terenie rezerwatu znajdują się zespoły boru bagiennego, torfowiska wysokiego i przejściowego z bardzo rzadką roślinnością. Występuje tutaj 10 zbiorowisk nieleśnych i 3 zbiorowiska leśne. To jest jedyne miejsce występowania torfowisk wysokich i przejściowych w tym rejonie. Torfowisko wysokie przejściowe i wysokie w zakolu Sanu pochodzi z okresu borealnego. Miąższość torfu sięga 7 metrów, a pod torfem zalega gytia ilasta o grubości kilku centymetrów. Dobrze wykształcone zbiorowiska, duża liczba gatunków chronionych, a wśród nich nawet znajdujące się na czerwonych listach gatunków zagrożonych oraz przyległe do torfowiska łąki to cechy charakterystyczne tego rezerwatu. Dodatkowym elementem ubogacającym walory przyrodniczo-krajobrazowe tego terenu jest obecność licznych potorfi (dołów powstających po wydobyciu torfu wypełnionych wodą), na których można obserwować proces tworzenia się pła – pływającego kożucha roślin wodnych, który stopniowo nasuwa się na lustro wody. Na terenie rezerwatu występuje zbiorowisko boru bagiennego o specyficznych warunkach siedliskowych tj. dużej wilgotności, beztlenowości i kwaśnym odczynie z charakterystycznymi roślinami takimi jak: sosna zwyczajna, brzoza brodawkowata, topola osika, kruszyna pospolita, bagno zwyczajne, borówka bagienna, żurawina błotna, liczne mchy i torfowce.

Niezwykle interesującymi roślinami występującymi w rezerwacie są rosiczka okrągłolistna i pływacz zwyczajny (rośliny mięsożerne). Występują tu także inne rzadkie okazy flory objęte ochroną, tj. narecznica grzebieniasta, gwiazdnica bagienna, groszek błotny, wełnianka wąskolistna, wełniana pochwowata, bobrek trójlistkowy, liczne turzyce, widłaki, skrzyp bagienny, storczyk szerokolistny, tojeść bukietowa i wiele innych.

Fauna reprezentowana jest m.in. przez liczne gatunki owadów, a przede wszystkim związanych ze środowiskiem wodnym ponad 30 gatunków ważek, w tym objęte ochroną gatunkową: iglica mała, zalotka białoczelna, zalotka większa. Występują tutaj interesujące i rzadkie gatunki motyli, chrząszczy i innych bezkręgowców. Bogato reprezentowana jest gromada gadów. Występują tutaj jaszczurka zwinka, jaszczurka żyworodna, padalec, zaskroniec, żmija zygzakowata.

Torfianki wypełnione wodą sprzyjają rozwojowi płazów takich jak: ropucha szara, żaba wodna i żaba moczarowa. W gęstych zaroślach swoje potomstwo wyprowadza: bażant, kuropatwa, strumieniówka, pokrzewka pierwiosnek, piecuszek, wilga i dziwonia, a wśród szuwarów gniazda swoje buduje kokoszka wodna, kaczka krzyżówka, cyranka i cyraneczka. Z ssaków możemy zobaczyć lisa, wydrę, kunę leśną i sarnę. W rezerwacie urządzona jest ścieżka dydaktyczno-przyrodnicza „Winne-Podbukowina”.

Autor fotografii: Sławomir Żuk

Adres i dane kontaktowe

Adres:

49.82131, 22.35994

GPS:

49.823381, 22.363984

Zaplanuj trasę