Ekomuzeum Kraina Błękitnego Sanu to „muzeum bez murów”, leżące w dolinie rzeki San, która łączy naturalnym szlakiem najpiękniejsze miejsca i najciekawszych ludzi Pogórza Dynowskiego i Przemyskiego.

Zapraszamy zatem do poznania kulturowego dziedzictwa nadsańskich miejscowości. Ekomuzeum tworzy 85 obiekty położone na terenie 6 gmin Podkarpacia. Są to gminy Dydnia, Nozdrzec, Dubiecko, Krzywcza, Dynów oraz miasta Dynów i Dubiecko. Miejsca te tworzą sieć niezwykłych atrakcji turystycznych przybliżających wartości przyrodnicze, historyczne i kulturowe doliny Sanu oraz dorobek jego mieszkańców.

Obiekty i atrakcje na trasie prezentują autentyczni pasjonaci. Podczas opowieści można dotykać prezentowanych eksponatów i sprzętów, uczestniczyć w warsztatach i zajęciach artystycznych. Wizyta u nas to także możliwość degustacji lokalnej kuchni oraz kupna autentycznych wyrobów rękodzieła. Dzięki szerokiej ofercie i różnorodności miejsc można również aktywnie odpocząć jeżdżąc konno, na rowerach, w kajaku czy choćby spędzić noc w wiejskich chatach. Rozproszone w terenie ekomuzealne obiekty pomogą zwiedzającym lepiej poznać walory krajobrazowo-przyrodnicze Pogórza Dynowskiego.
Zapraszamy do odwiedzenia każdego ekomuzealnego obiektu. Przebieg trasy tworzycie sami dopasowując ją do swoich potrzeb, biorąc pod uwagę dobór tematyki i czas jaki chcecie spędzić w danym miejscu. Każdy, kto tu raz zawita, przekona się o szczególnym uroku Krainy Błękitnego Sanu oraz o ujmującej gościnności tutejszych mieszkańców i… na pewno znowu zawita tu ponownie.

Fotografie prezentujące obiekty w Ekomuzeum pochodzą od właścicieli obiektów lub z archiwum Związku Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego.

Zapraszamy!
Polecane strony:
www.pogorzedynowskie.pl,
www.tpzd.dubiecko.com.pl,
www.gminadydnia.pl,
www.nozdrzec.pl,
www.gminadynow.pl,
www.dynow.pl,
www.dubiecko.pl,
www.krzywcza.pl

Ekomuzeum Kraina Błękitnego Sanu powstało przy współpracy Związku Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego i Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Dubieckiej.

Ekomuzeum Kraina Błękitnego Sanu wzbogaca ofertę turystyczną Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo.
Zadanie publiczne współfinansowano ze środków Województwa Podkarpackiego.