Stowarzyszenie „Aktywny Dynów” to grupa młodych ludzi, która za cel postawiła sobie prowadzenie działalności sportowej wśród mieszkańców miasta i gminy Dynów poprzez upowszechnianie aktywnego stylu życia i czynnego wypoczynku, propagowanie sportu, postaw otwartości i tolerancji społecznej, promocję sportu i turystyki aktywnej oraz rywalizacji sportowej według zasad fair play, organizację zawodów i imprez sportowych, w tym imprez turystycznych, organizację imprez charytatywnych i integracyjnych, propagowanie czynnego uprawiania sportu jako sposobu na rozwój własnej osobowości oraz prowadzenie działalności edukacyjnej w tym zakresie podczas organizowanych wyjazdów.

Są organizatorem wielu cyklicznych imprez sportowych takich jak: Dynowska ZaDyszka, Dynowska Milka, Dynów Biega, Plażówka – turnieje siatkówki plażowej, Dynbledon – turnieje tenisa ziemnego, Ultra Przesilenie Noc Kupały – ultramaraton na dystansie 50 km, Bieg Tropem Wilczym ku Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

Stowarzyszenie „Aktywny Dynów” od 5 lat jest partnerem i pomaga przy organizacji Dni Pogórza Dynowskiego oraz innych imprez rekreacyjno-ruchowych na terenie miasta i gminy Dynów.

Swoje działania realizuje na boisku orlik oraz parku miejskim z kompleksem boisk oraz placem zabaw dla dzieci.

Po wcześniejszym kontakcie telefonicznym oferuje organizację zajęć rekreacyjno-ruchowych oraz rajdy rowerowe po Pogórzu Dynowskim i Przemyskim.

Fotografie pochodzą ze zbiorów Stowarzyszenia „Aktywny Dynów”.

Adres i dane kontaktowe

Adres:

ul. Kościuszki 10, 36–065 Dynów

GPS:

49.813232, 22.2339059

Nr tel.:
Zaplanuj trasę